TU-30

Tuner & Metronome

TU-30

THIẾT BỊ CẦN THIẾT ĐỂ THỰC HÀNH

Trong nhiều năm, TU-80 Tuner & Metronome đã là một công cụ thiết yếu cho các nhạc sĩ và giáo viên dạy nhạc ở bất kỳ đâu. Boss TU-30 kế thừa những tính năng tuyệt vời của TU-80 trong một thiết kế nhỏ gọn. Tất cả các điều chỉnh cơ bản đều được thực hiện, bao gồm Accu-Pitch, pitches. Kết hợp việc điều chỉnh BOSS đáng tin cậy với máy đập nhịp đa năng, TU-30 là người bạn đồng hành cần thiết để học tập, thực hành và biểu diễn

Specifications
Tuner
Reference Pitch: A4 = 435 Hz--446 Hz
Tuning Range: E0 (20.6 Hz)--C8 (4,186 Hz)
Internal Tuning Accuracy:+/-1 cent
Metronome
Tempo: 30--250
Rhythm Style: Quarter note, Eighth rest and eighth note, Eighth note, Triple, Triple with center rest, Sixteenth note, Clave (3-2, 2-3)
Beat: 0--9
Input Impedance
680 k ohms
Indicator
LCD Display, Tuning Guide LED
Connectors
Input jack
Power Supply
Dry Battery (R03/LR03 (AAA) Type) x 2
Power Consumption
15 mA (Metronome mode)
8 mA (Tuner mode and A4 = 440 Hz input)
*Expected battery life under continuous use (Carbon): Approximately 50 hours (A4 continuous input)
These figures will vary depending on the actual conditions of use.
Accessories
Dry Battery (R03 (AAA) Type) x 2
Owner's Manual
Leaflet ("USING THE UNIT SAFELY", "IMPORTANT NOTES" and "Information")
Size and Weight
Width
90 mm
3-9/16 inches
Depth
60 mm
2-3/8 inches
Height
25 mm
1 inches
Weight (including battery)
90 g
4 oz

Downloads

Support

If you have questions about operating your BOSS product, please check our Knowledge Base for answers to the most common questions.
You can also contact our Product Support department by phone or email.
In addition, we have a library of Owner’s Manuals and Support Documents that you can download and reference.

Owner's Manuals