FV-500H/-500L

Volume Pedal

FV-500H/-500L

Industrial-Strength Power Pedal

Khoảng 14 năm qua, bộ BOSS FV-300 nổi tiếng được sử dụng như một bàn đạp âm lượng tiêu chuẩn. Truyền thống nối tiếp với dòng FV-50, nhưng ngày nay, mức độ chuẩn mực được nâng cao với bàn đạp FV-500H (trở kháng cao) và FV-500L (trở kháng thấp) của BOSS mới. Những bàn đạp chắc chắn được thiết kế để đáp ứng nhu cầu tốt nhất cho khách hàng. Bàn đạp mang lại phong cách thiết kế mới, sản xuất chắc chắn, và hoạt động thoải mái, mượt mà. Cả hai mô hình này cũng cung cấp đầu ra cho tương thích amps, effects, thậm chí cả Synthesizer.

Control
MINIMUM VOLUME knob
Connectors (FV-500H)
INPUT jack, OUTPUT jack, EXP (Expression) jack, TUNER OUT jack
Connectors (FV-500L)
INPUT jack 1, 2, OUTPUT jack 1, 2, EXP (Expression) jack, TUNER OUT jack
Size and Weight
Width
110 mm
4-3/8 inches
Depth
289 mm
11-7/16 inches
Height
72 mm
2-7/8 inches
Weight
1.6 kg
3 lbs. 9 oz.
*The specifications are subject to change without notice.

Downloads

Brochures

Support

If you have questions about operating your BOSS product, please check our Knowledge Base for answers to the most common questions.
You can also contact our Product Support department by phone or email.
In addition, we have a library of Owner’s Manuals and Support Documents that you can download and reference.

Owner's Manuals

Support Documents

  • BOSS Product Catalog 2008

    Forging the Future - Innovation for Creative Inspiration
    BOSS forges into 2008 with an awe-inspiring lineup of effects, digital studios, and accessories.